Autokoulu Vantaan Tikkurilassa, aivan junaradan läheisyydessä

Ajokorttiluokat

B -ajokortti 

 

B-luokan ajokortilla voi kuljettaa ajoneuvoa, jonka massa on enintään 3500 kg ja johon on kytketty maksimissaan 750 kg painava perävaunu. Tällöin yhdistelmän kokonaismassa voi olla korkeintaan 4250 kg.

B-kortilla kuljetettavaan ajoneuvoon voidaan kytkeä painavampikin perävaunu kuin 750 kg, kunhan yhdistelmän kokonaismassa on enintään 3500 kg.

Tutkintoon pääsyn edellytyksenä olevat vähimmäisopetusmäärät:

 

Perusvaihe sisältää autokoulussa vähintään 4 oppituntia à 45 min. ja vähintään 10 ajotuntia 50 min.

sekä riskientunnistamiskoulutus 4 + 4

Teoriaopetuksen lisänä on itseopiskelua sekä kotitehtäviä. Kotitehtäviksi lasketaan oppikirjan lisäksi myös oppimispäiväkirja, erilaiset harjoitukset ja itsearvioinnit esimerkiksi e-oppimisympäristössä tai kirjallisessa muodossa. Itseopiskelun määrä B-korttia varten on vähintään 20 oppituntia. 

 

Riskientunnistamiskoulutus

Sisältää 4 teoriatuntia + 4 ajotuntia